Katalog produktů
Váš košík

Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji STG ELCON, S.R.O.


1. Informace o STG ELCON, S.R.O.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti STG ELCON, S.R.O., IČO: 00652318, se sídlem Rosinská cesta 9, 010 08  Žilina, SR, zapsané v obchodním rejstříku OR OS ZA, odd. Sro. Vložka číslo: 103/L (dále jen „STG ELCON, S.R.O.“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek  www.headwear.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků STG ELCON, S.R.O., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Pravidla nakládaní s osobními údaji jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

1.3. STG ELCON, S.R.O. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


2. Jaké údaje zpravcováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracovávame osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.headwear.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují  jméno a příjmení, titul, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jinou adresu doručení, případně i další údaje, například poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte STG ELCON, S.R.O. také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese.  Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá STG ELCON, S.R.O. informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává STG ELCON, S.R.O. údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. STG ELCON, S.R.O. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.


3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi STG ELCON, S.R.O. a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže STG ELCON, S.R.O. vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům STG ELCON, S.R.O. formou obchodních sdělení využívá STG ELCON, S.R.O. především e mailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na www.headwear.cz již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů STG ELCON, S.R.O. v podobě omezeného přímého marketingu. STG ELCON, S.R.O. tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na www.headwear.cz  zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas STG ELCON, S.R.O. udělujete v průběhu registrace na www.headwear.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů STG ELCON, S.R.O..

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci www.headwear.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá STG ELCON, S.R.O. především e-mailovou adresu.Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas STG ELCON, S.R.O. udělujete v průběhu registrace na www.headwear.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na www.headwear.cz mohou provádět pouze osoby starší 16 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace www.headwear.cz  zpracovává STG ELCON, S.R.O. při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává STG ELCON, S.R.O. statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. 

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu STG ELCON, S.R.O., kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu www.headwear.cz na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu www.headwear.cz.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem STG ELCON, S.R.O. do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.


4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci www.headwear.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u STG ELCON, S.R.O. na e-mailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.


Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete www.headwear.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 


5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány STG ELCON, S.R.O. a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s STG ELCON, S.R.O..

5.2. STG ELCON, S.R.O. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro STG ELCON, S.R.O. pro účely a způsobem, které STG ELCON, S.R.O. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které STG ELCON, S.R.O. využívá, patří:

 • přepravní společnosti – DHL Parcel Slovensko, s.r.o.; PPL CZ, s.r.o.; Slovak Parcel Service, s.r.o.; In Time, s.r.o., Slovenská pošta, a.s.
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • The Rocket Science Group – Mailchimp (zasílaní e-mailingu)
 • OpenCart Limited (programové zabezpečení e-shopu, zasílaní e-mailingu)
 • Syphon, s.r.o. (web hosting)
 • Google Analytics (nástroj pro on-line marketing)


6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. STG ELCON, S.R.O. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona STG ELCON, S.R.O. následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté STG ELCON, S.R.O. požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává STG ELCON, S.R.O. po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí STG ELCON, S.R.O. pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na STG ELCON, S.R.O. vztahují.


7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na STG ELCON, S.R.O. a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které STG ELCON, S.R.O. zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo STG ELCON, S.R.O.. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli STG ELCON, S.R.O., ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám STG ELCON, S.R.O. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může STG ELCON, S.R.O. správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že STG ELCON, S.R.O. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již STG ELCON, S.R.O. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek STG ELCON, S.R.O. Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od STG ELCON, S.R.O. k jinému subjektu, kdy STG ELCON, S.R.O. předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci STG ELCON, S.R.O. vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě STG ELCON, S.R.O. neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností STG ELCON, S.R.O. se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


8. Bezpečnost

8.1. STG ELCON, S.R.O. dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). STG ELCON, S.R.O. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.


9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na STG ELCON, S.R.O. e-mailem na adresu [email protected], nebo na telefonním čísle +421 41 56 52 771.


10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 10. 2019.